Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy sklepu Miviena Sp. z o.o. w związku ze składaniem zamówień, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.
Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu Miviena Sp. z o.o. zgodnie z ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U Nr 144, poz. 1204).Złożenie zamówienia w sklepie Miviena Sp. z o.o. oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem jego realizacji.