Prezenty za zakupy na święta Bożego Narodzenia

 

Prezenty za zakupy na święta Bożego Narodzenia - przedłużamy do 07.01.2018

K
upując oświetlenie w naszym sklepie internetowym www.miviena.pl, masz możliwość otrzymania prezentu w postaci lamp stołowych oraz świecących ozdób bożonarodzeniowych, które uprzyjemnią Wigilijne i Świąteczne spotkania rodzinne. Dopisz w uwagach do zamówienia, który prezent chciałbyś otrzymać.

 

REGULAMIN PROMOCJI

Prezenty na Gwiazdkę 2017

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Prezenty na Gwiazdkę” jest Miviena Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Dolina 25.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 1.12.2017 r. do 26.12.2017 r. - przedłużamy do 07.01.2018

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona jednorazowego zakupu w sklepie internetowym www.miviena.pl za kwotę min. 150 zł ma możliwość otrzymania prezentu w postaci świecących ozdób bożonarodzeniowych zgodnie z poniższymi warunkami:
 • za zakupy do 150 zł przekażemy opaskę odblaskową - do wyczerpania stanu magazynowego;
 • za zakupy od 150 zł do 500 zł – gwiazda na czubek choinki (089-96 - brak); świeczki Tea Light (066-02 - komplet 2 szt.), łańcuchy świetlne (728-24 - brak, 726-37);
 • za zakupy od 500 zł do 1000 zł – lampki stołowe Vienda (H_00163, H_00277, H_00478); świecznik Hjartrud - brak, świeczki (066-26);
 • za zakupy pow. 1000 zł – latarenka Toscana (H_00579), lampy stołowe Quincy (V_00091, V_00092, V_00093).
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów jednorazowych, zarówno osób fizycznych, jak i firm. Promocja nie dotyczy odbiorców hurtowych.
 2. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Sklepu www.miviena.pl
 3. Promocja łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w sklepie.
 4. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów produktów w magazynie. W przypadku wyboru prezentu, którego już nie ma w magazynie, organizator zaproponuje odpowiedni zamiennik.
 5. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Promocji zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Miviena Sp. z o.o.
 2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym  regulaminem oraz regulaminem sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
 4. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronie internetowej www.miviena.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu www.miviena.pl zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Prezenty za zakupy od 150 do 500 zł:


Prezenty za zakupy od 500 do 1000 zł:

Prezenty za zakupy od 1000 zł: