Regulamin Promocji Eko - Światło

REGULAMIN PROMOCJI

EKO – ŚWIATŁO

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji EKO – ŚWIATŁO jest Miviena Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Dolina 25.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu w sklepie internetowym opraw oświetleniowych, które nie mają w komplecie źródła światła ma możliwość skorzystania z wyboru darmowych świetlówek lub ledów po 1zł lub 5 zł lub 10 zł za sztukę, które  są wyselekcjonowane w kategorii „Świetlówki i ledy w promocji EKO – Światło”.
 2. Jeśli klient nie dokona samodzielnego wyboru, firma Miviena dołoży świetlówki pasujące do zakupionych lamp do zamówienia (jeśli odpowiednie świetlówki uda się dobrać).
 3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów jednorazowych, zarówno osób fizycznych, jak i firm. Promocja nie dotyczy odbiorców hurtowych.
 4. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania lub zakupu źródeł światła wyłącznie do ilości i rodzaju oprawek w zakupionych lampach.
 5. Asortyment objęty Promocją to lampy, w których nie ma w komplecie źródeł światła lub źródła w komplecie nie są energooszczędne, jesli istnieje możliwość zaproponowania energooszczędnego odpowiednika.
 6. Świetlówki lub ledy, o których decyduje Klient muszą być wybrane w ramach jednego zamówienia z zakupionymi lampami.
 7. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Sklepu www.miviena.pl
 8. Świetlówki lub ledy są ostatecznie akceptowane przez doradcę Klienta sklepu www.miviena.pl, jeśli zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 9. Promocja łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w sklepie.
 10. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów produktów w magazynie. W przypadku wyboru źródła światła, którego już nie ma w magazynie, organizator zaproponuje odpowiedni zamiennik.
 11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Promocji zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Miviena Sp. z o.o.
 2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
 4. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronie internetowej www.miviena.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu www.miviena.pl zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
Newsletter
e_raty
belka-dolna-wszytkie-banki copybelka-dolna-wszytkie-banki copy
Miviena Sp. z o.o.
ul. Dolina 25
62-081 Przeźmierowo / Poznań, Poland

Tel. +48 61 8552648
Fax +48 61 8552660
KRS 0000359196
Biuro:
ul. Dolina 25 
62-081 Przeźmierowo/Poznań
Tel. stacjonarny 61 855 26 48
Tel. komórkowy +48 534 450 250
Biuro czynne:

poniedziałek-piątek 8.30 - 17.00
Wzorcownia:
ul. Cisowa 5 
60-185 Skórzewo/Poznań
Tel. stacjonarny +48 61 834 30 86
Tel. komórkowy +48 535 990 920 
                         +48 690 800 884
Wzorcownia czynna:
poniedziałek-piątek 8.30-17.00

Odbiorcy detaliczni - Doradcy:
Tel. stacjonarny +48 61 855 26 59
Tel. komórkowy +48 534 450 250
E-mail: doradca@miviena.pl
Przyjmujemy również zamówienia telefonicznie:
Tel: +48 534 450 250
Tel. +48 61 855 26 59
poniedziałek - piątek
8.30-17.00
Wszystkie wzory produktów zamieszczone na stronie MIVIENA sp. zo.o. objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela zabronione