Black Friday - lampy z magazynu z rabatami 40-80% oraz pozostałe 25%REGULAMIN PROMOCJI

Black Friday u nas przez weekend
25-27.11.2022

Przedłużamy promocję na Cyber Monday!!!!!!

- rabaty 40-80% na wszystko z magazynu
oraz
- rabat 25% na wszystkie pozostałe lampy

w sklepie www.miviena.pl
Takich rabatów na wszystko dawno nie było w naszym sklepie internetowym. Black Friday (Czarny Piątek) – u nas przez weekend. Oferujemy rabaty 40-80% na wszystko z magazynu oraz 25% na wszystkie pozostałe lampy - wystarczy złożyć zamówienie za min. 100 zł, wpisać kod rabatowy i otrzymasz rabat 25% na cały nasz asortyment, który nie jest w innych promocjach. Kod: BLACKWE2

Lampy z magazynu i wzorcowni objęte rabatem 40-80% - znajdziesz je TUTAJ.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji Black Friday u nas przez weekend jest Miviena Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Dolina 25.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres 25-27.11.2022r. - zamówienia można składać od czwartku od godz. 14.00 do poniedziałku (28.11) do godz. 8.30

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu w sklepie internetowym opraw oświetleniowych i/lub źródeł światła za min. 100 zł (po rabacie) ma możliwość skorzystania z kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w wysokości 25% na wszystkie lampy, które nie są w innych promocjach.
 2. Rabat 25% dotyczy wszystkich lamp, które nie są objęte innymi promocjami - znajdziesz je TUTAJ.
 3. Poza kodem rabatowym wszystkie produkty z magazynu udostępniamy w ramach promocji - Rabaty 40-80% na wszystko z magazynu.
 4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów jednorazowych, zarówno osób fizycznych, jak i firm. Promocja nie dotyczy odbiorców hurtowych.
 5. Aby uzyskać specjalny rabat należy w koszyku zamówienia wpisać kod rabatowy - BLACKWE2

 6. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Sklepu www.miviena.pl
 7. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów produktów w magazynie lub u dostawców. W przypadku wyboru produktu, którego już nie ma w ofercie, organizator zaproponuje odpowiedni zamiennik.
 8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Promocji zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Miviena Sp. z o.o.
 2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
 4. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronie internetowej www.miviena.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu www.miviena.pl zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.