Promocja z okazji Dnia Dziecka

Rozdajemy prezenty z okazji Dnia Dziecka

Dzień Dziecka coraz bliżej. Kupując oświetlenie w naszym sklepie internetowym www.miviena.pl, masz możliwość otrzymania prezentu w postaci lamp dziecięcych dla Twojego dziecka lub dla innych dzieci. Możesz też zaproponować, abyśmy Twój prezent przekazali do wskazanego domu dziecka lub takiego, dla którego już wykonywaliśmy oświetlenie.
Zobacz też nasze wszystkie lampy, które przeznaczone są do pokoi dziecięcych i młodzieżowych - sprawdź TUTAJ.
Do wszystkich lamp dziecięcych, z wyjątkiem tych, które mają w komplecie ledy, oferujemy ledy po 1 lub 5 lub 10 zł w ramach oferty EKO-ŚWIATŁO,

 

REGULAMIN PROMOCJI

 

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Rozdajemy prezenty z okazji Dnia Dziecka” jest Miviena Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Dolina 25.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego miviena.pl.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 8.05.2020 r. do 02.06.2020 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona jednorazowego zakupu w sklepie internetowym opraw oświetleniowych i/lub źródeł światła za kwotę min. 300 zł ma możliwość otrzymania prezentu w postaci lamp dziecięcych zgodnie z poniższymi warunkami:
  • za każdy zakup niezależnie od wartości - opaska odblaskowa gratis (do wyczerpania zapasów);
  • za zakupy od 300 do 750 zł – lampki nocne do gniazdka (DA_00545, DA_00546, DA_41415S);
  • za zakupy od 750 do 1.500 zł – lampka stołowa Little Zoo (DA_00170) lub lampa wisząca England (DA_00352);
  • za zakupy powyżej 1.500 zł – lampa stołowa Giraffe (DA_00068 - już wyczerpana) lub plafon 3 England (DA_00358), Star Plane (DA_54212S).
 2. W uwagach do zamówienia Klient może zasugerować lampkę, którą chciałby uzyskać. Jeśli nie będzie takiej informacji prezent zostanie przesłany według uznania.
 3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów jednorazowych, zarówno osób fizycznych, jak i firm. Promocja nie dotyczy odbiorców hurtowych.
 4. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Sklepu miviena.pl
 5. Promocja łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w sklepie.
 6. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów produktów w magazynie. W przypadku wyboru prezentu, którego już nie ma w magazynie, organizator zaproponuje odpowiedni zamiennik.
 7. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Promocji zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Miviena Sp. z o.o.
 2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
 4. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronie internetowej miviena.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu miviena.pl zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.