Odbiór zużytego sprzętu

Odbiór zużytego sprzętu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr 180,poz.1495):

  • Użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
  • Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

 

Przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie Internetowym Miviena.pl:

  • Klient ma możliwość oddania starego (zużytego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, dostarczając go na własny koszt na adres: Miviena Sp. z o.o., ul. Dolina 25, 62-081 Przeźmierowo.

 

Informacje o innych działających na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych podane są przez urząd gminy: na stronie internetowej danego urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.