Świetlówki i ledy z rabatem 35%

REGULAMIN PROMOCJI

Ledy z rabatem 35%

do zakupionych lamp w sklepie www.miviena.pl

 

Kupując lampy w naszym sklepie internetowym www.miviena.pl, dajemy możliwość skorzystania ze specjalnego rabatu 35% na źródła światła - ledy firmy Megaman.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji Ledy i świetlówki z rabatem 35% jest Miviena Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Dolina 25.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres do 31.12.2024 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu w sklepie internetowym opraw oświetleniowych ma możliwość skorzystania ze specjalnego rabatu 35% na źródła światła i ledy firmy Megaman.
 2. Rabat nie dotyczy ledów, które są w ofertach promocyjnych. W przypadku tych źródeł dodatkowy rabat wynosi od 15% do 25%.
 3. Rabat nie dotyczy ledów, które są w ofercie wyprzedażowej. W przypadku tych źródeł dodatkowy rabat wynosi 15%.
 4. Rabat nie dotyczy ledów, które są w promocji Eko-Światło.
 5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów jednorazowych, zarówno osób fizycznych, jak i firm. Promocja nie dotyczy odbiorców hurtowych.
 6. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania lub zakupu źródeł światła wyłącznie do ilości i rodzaju oprawek w zakupionych lampach.
 7. Asortyment objęty Promocją to lampy, w których nie ma w komplecie źródeł światła lub źródła w komplecie nie są energooszczędne.
 8. Świetlówki lub ledy muszą być wybrane w ramach jednego zamówienia z zakupionymi lampami.
 9. Aby uzyskać specjalny rabat należy w koszyku zamówienia wpisać kod rabatowy - MEGALEDY
 10. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Sklepu www.miviena.pl
 11. Świetlówki lub ledy są ostatecznie akceptowane przez doradcę Klienta sklepu www.miviena.pl, jeśli zostały spełnione wszystkie warunki formalne.
 12. Promocja łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w sklepie.
 13. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów produktów w magazynie. W przypadku wyboru źródła światła, którego już nie ma w magazynie, organizator zaproponuje odpowiedni zamiennik.
 14. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Promocji zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Miviena Sp. z o.o.
 2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
 4. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronie internetowej www.miviena.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu www.miviena.pl zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.