Zwroty i Reklamacje

 Zwrot Towaru

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 • W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Miviena Sp. z o.o. - Dział Zwrotów i Reklamacji ul. Dolina 25, 62-081 Przeźmierowo oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 • Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, możliwość jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 • Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.
 • Jednocześnie zastrzegamy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 Więcej w regulaminie sklepu - znajdziesz go TUTAJ. 

Reklamacje 

 

 • Zgłoszenia reklamacji przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 61 855 26 48 lub drogą elektroniczną [email protected].
 • Na podstawie wstępnej decyzji ze strony firmy Miviena Klient odsyła zakupiony produkt na adres firmy lub firma dosyła brakującą lub uszkodzoną część.
 • Klient zobowiązany jest do wysłania produktu reklamowanego firmą kurierską DPD. Tylko w takim przypadku koszt transportu jest pokrywany przez firmę Miviena.
 • Klient ma obowiązek pobrania formularza zwrotu/reklamacji towaru, czytelnym wypełnieniu i odesłaniu do firmy MIVIENA razem z reklamowanym towarem.
 • Towar oddawany do reklamacji musi być zapakowany w oryginalne opakowanie bądź opakowanie tekturowe z odpowiednim zabezpieczeniem produktu przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu.
 • Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć kserokopię  faktury zakupu lub paragon.
 • Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Miviena sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Miviena sp. z o.o. albo Miviena sp. z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 • Miviena sp.z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Miviena sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.


 Więcej w regulaminie sklepu - znajdziesz go TUTAJ.