Regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM MIVIENA

Obowiązuje od 2018-05-25

1)    Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Istnieje również możliwość jego wydrukowania i zachowania w formie papierowej.

  1. I.              Informacje O Firmie 

2)    Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

a)    MIVIENA sp. z o.o.wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 000359196.

b)    Kapitał zakładowy 400.000 zł opłacony w całości

c)    Adres: ul. Dolina 25; 62-081 Przeźmierowo

d)    Regon 301486053, NIP 777-31-70-624

e)    Tel. (0 61) 855 26 48; Fax. (0 61) 855 26 60

f)     Adres email: [email protected]

g)    Strona internetowa www.miviena.pl

  1. II.            Ochrona Danych Osobowych (Polityka Prywatności)

3)    Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu są przetwarzane przez MIVIENA sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Dolina 25.

4)    Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a)    realizacji umowy;

b)    jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.miviena.pl.

5)    Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim dla celów marketingowych.

6)    Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

III. Ceny

7)    Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

IV. Zamówienia

8)    Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego (warunkiem złożenia zamówienia w naszym serwisie jest posiadanie skrzynki e-mail i aktualnego numeru telefonu).

9)    Zamówienia złożone w dni pracujące po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10) Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony Klienta. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni, nie będą realizowane.

11) W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z produktów, które wydłużają czas realizacji zamówienia.


V. Płatności 

12) Płatność za towar może być dokonywana w następujący sposób:

a)    Przelewem na konto bankowe firmy Miviena sp. z o.o. Ta forma płatności jest darmowa.

b)    Gotówką do rąk kuriera z firmy kurierskiej za pośrednictwem, której dostarczono towar. W tym przypadku do wartości zamówienia zostanie doliczona opłata ryczałtowa w wysokości 10 zł brutto tytułem  kosztów pobrania poniesionych przez Miviena sp. z o.o.

c)    Kartą kredytową za pośrednictwem płatności.pl korzystając z narzędzi na stronie sklepu internetowego. W tym przypadku do wartości zamówienia zostanie doliczona opłata ryczałtowa w wysokości 5 zł brutto tytułem  kosztów obsługi płatności poniesionych przez Miviena sp. z o.o.

d)    Przelewem poprzez system PayU. W tym przypadku do wartości zamówienia zostanie doliczona opłata ryczałtowa w wysokości 5 zł brutto tytułem  kosztów obsługi płatności poniesionych przez Miviena sp. z o.o.

e)    Gotówką w kasie firmy lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym. Te formy płatności są darmowe.

VI. Wysyłka 

13) Ze względu na dobro towarów zakupionych przez naszych klientów przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Klient może również skorzystać z wybranego przez siebie przewoźnika.

14) Wysyłka towaru dostępnego w magazynie następuje w ciągu 1-2 dni roboczych (w przypadku płatności na konto czas liczony jest od wpływu należności na konto). W wyjątkowych sytuacjach czas ten może się przedłużyć do 5 dni, o czym Klient zostanie poinformowany.

15) Opłatę za transport ponosi:

a)    MIVIENA sp. z o.o. – jeżeli wartość zamówienia jest większa niż 300 zł brutto;

b)    Klient – jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 300 zł brutto; wówczas do wartości zamówienia zostanie doliczona opłata ryczałtowa w wysokości 15 zł brutto;
c) w przypadku towarów gabarytowych (pow. 2m długości oraz ciężkich - pow. 31 kg) mogą wystąpić dodatkowe koszty za transport. Zawsze są one uzgadniane z klientem przed wysyłką towaru.

16) W momencie wysłania przesyłki z magazynu, Klient otrzymuje informację mailem z numerem przesyłki, który można wpisać na stronie firmy przewozowej, aby sprawdzić gdzie znajduje się w danej chwili przesyłka (www.dpd.pl).

17) Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku przesyłek za pobraniem Klient przed rozpakowaniem przesyłki i sprawdzeniem stanu towaru, zobowiązany jest do uiszczenia należności za towar kurierowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, braku jakiegokolwiek z elementów zakupionego towaru kurier sporządza protokół szkody z zaznaczeniem powstałych uszkodzeń, bądź jakich elementów brakuje. Klient zgłasza zaistniałą sytuację obsłudze firmy Miviena sp. z o.o. wraz z kopią protokołu szkody do 48 godzin od daty otrzymania przesyłki. Przekazywanie zgłoszeń następuje drogą mailową lub telefoniczną. 

18) Wszelkie roszczenia Klienta związane z uszkodzeniem towaru lub/i braków w przesyłce nie będą przyjmowane bez protokołu szkody sporządzonego przez kuriera.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

19) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

20) W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Miviena Sp. z o.o. - Dział Zwrotów i Reklamacji ul. Dolina 25, 62-081 Przeźmierowo oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

21) Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, możliwość jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

22) Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

23) Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

24) Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.

25) Jednocześnie zastrzegamy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

26) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

VIII. Reklamacje 

27) Zgłoszenia reklamacji przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 61 834 30 86 lub drogą elektroniczną [email protected].

28) Na podstawie wstępnej decyzji ze strony firmy Miviena Klient odsyła zakupiony produkt na adres firmy lub firma dosyła brakującą lub uszkodzoną część.

29) Klient zobowiązany jest do wysłania produktu reklamowanego firmą kurierską DPD. Tylko w takim przypadku koszt transportu jest pokrywany przez firmę Miviena.

30) Klient ma obowiązek pobrania formularza zwrotu/reklamacji towaru, czytelnym wypełnieniu i odesłaniu do firmy MIVIENA razem z reklamowanym towarem.

31) Towar oddawany do reklamacji musi być zapakowany w oryginalne opakowanie bądź opakowanie tekturowe z odpowiednim zabezpieczeniem produktu przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu.

32) Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć kserokopię  faktury zakupu lub paragon.

33) Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Miviena sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Miviena sp. z o.o. albo Miviena sp. z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

34) Miviena sp.z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Miviena sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.

IX. Gwarancja i rękojmia  

35) Gwarancja i rękojmia udzielana jest na wady fabryczne i na okres wynikający z warunków ujętych w przepisach i instrukcjach do poszczególnych, liczony od daty zakupu.

36) Gwarancje i rękojmie będą rozpatrywane po przedstawieniu przez kupującego ważnego dowodu zakupu produktu z datą sprzedaży reklamowanego wyrobu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

37) Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji bądź Rękojmi wygasają automatycznie po upływie okresu Gwarancji bądź Rękojmi oraz:

a)    w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji bądź eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Producenta towaru;

b)    w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru,

c)    w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek uszkodzenia mechanicznego, w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia oznaczeń towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru,

d)    eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem,

e)    użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

f)     Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić Miviena sp. z o.o. ujawnione wady towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Miviena sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany.

g)    Ujawnione wady fabryczne w okresie gwarancji bądź rękojmi, będą usuwane bezpłatnie przez Miviena sp. z o.o..

h)   W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Miviena sp. z o.o. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji Rękojmi, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie, następnie zwracając Klientowi towar.

i)     Miviena sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

38) Miviena odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

X. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

39) Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Miviena Sp. z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

Miviena Sp. z o.o.

ul. Dolina 25

62-081 Przeźmierowo

40) Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

XI. WARUNKI OGÓLNE

41) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

42) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu zaistniałe z   przyczyn technicznych lub innych od niego niezależnych.

43) Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

44) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

45) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Miviena sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach MIVIENA.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Miviena sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w MIVIENA.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Regulamin obowiązujący do 24.05.2014 r. znajdziesz TUTAJ