Świętujemy Walentynki - rozdajemy prezenty

REGULAMIN PROMOCJI

Świętujemy Walentynki – rozdajemy prezenty

 

Kupując lampy w naszym sklepie internetowym www.miviena.pl, masz możliwość otrzymania prezentu w postaci ozdób świecących lub świeczników, które uprzyjemnią wieczór nie tylko w czasie Walentynek.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Świętujemy Walentynki – rozdajemy prezenty” jest Miviena Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Dolina 25.
 2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 02.02.2019 r. do 17.02.2019 r.

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona jednorazowego zakupu w sklepie internetowym opraw oświetleniowych i/lub  źródeł światła za kwotę min. 250 zł ma możliwość otrzymania prezentu w postaci ozdób świecących kojarzących się z Walentynkami zgodnie z poniższymi warunkami:
 • za zakupy od 250 zł do 500 zł – do wyboru: łańcuch z sercami (726-80 - już brak) lub łańcuch z sercami (726-44) lub łańcuch led czerwony (726-03)
 • a zakupy od 500 zł do 1000 zł – do wyboru: zestaw 3 świeczek na baterie (068-22) lub łańcuch z sercami z drewna (726-79) lub łańcuch z sercami (726-22)
 • za zakupy od 1000 zł do 2000 zł - do wyboru: papierowa gwiazda (501-14) lub gwiazda Metasol (236-12) lub świecznik duo serce (226-25)
 • za zakupy pow. 2000 zł – do wyboru: świecznik Tilpi (148-48) lub lampa stołowa Tentacle (H_00472)
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów jednorazowych, zarówno osób fizycznych, jak i firm. Promocja nie dotyczy odbiorców hurtowych.
 2. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Sklepu www.miviena.pl
 3. Promocja łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w sklepie.
 4. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów produktów w magazynie. W przypadku wyboru prezentu, którego już nie ma w magazynie, organizator zaproponuje odpowiedni zamiennik.
 5. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Promocji zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Miviena Sp. z o.o.
 2. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym  regulaminem oraz regulaminem sklepu internetowego www.miviena.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
 4. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronie internetowej www.miviena.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz regulaminem sklepu www.miviena.pl zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

Prezenty za zakupy od 250 do 500 zł:

Prezenty za zakupy od 500 do 1000 zł:

Prezenty za zakupy od 1000 do 2000 zł:


Prezenty za zakupy powyżej 2000 zł:

Newsletter
e_raty
belka-dolna-wszytkie-banki copybelka-dolna-wszytkie-banki copy
Miviena Sp. z o.o.
ul. Dolina 25
62-081 Przeźmierowo / Poznań, Poland

Tel. +48 61 8552648
Fax +48 61 8552660
KRS 0000359196
Biuro:
ul. Dolina 25 
62-081 Przeźmierowo/Poznań
Tel. stacjonarny 61 855 26 48
Tel. komórkowy +48 534 450 250
Biuro czynne:

poniedziałek-piątek 8.30 - 17.00
Wzorcownia:
ul. Cisowa 5 
60-185 Skórzewo/Poznań
Tel. stacjonarny +48 61 834 30 86
Tel. komórkowy +48 535 990 920 
                         +48 690 800 884
Wzorcownia czynna:
poniedziałek-piątek 8.30-17.00

Odbiorcy detaliczni - Doradcy:
Tel. stacjonarny +48 61 855 26 59
Tel. komórkowy +48 534 450 250
E-mail: doradca@miviena.pl
Przyjmujemy również zamówienia telefonicznie:
Tel: +48 534 450 250
Tel. +48 61 855 26 59
poniedziałek - piątek
8.30-17.00
Wszystkie wzory produktów zamieszczone na stronie MIVIENA sp. zo.o. objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela zabronione